Công nghệ điều khiển đốt tự động thế hệ thứ ba (ACC)
Thành phần chất thải sinh hoạt phức tạp và nhiệt trị của chất thải không đồng đều có thể gây ra sự biến động lớn về lượng không khí, sản lượng hơi nước và nồng độ các chất ô nhiễm khí thải cần thiết trong quá trình đốt chất thải, nhằm tránh sự không đồng đều của lớp chất thải có thể xảy ra trong quá trình sử dụng các lò đốt quy mô lớn., Khó khăn trong việc điều chỉnh quá trình đốt cháy, và sự biến động đốt cháy tăng lên và các vấn đề mới khác, kangheng Environment đã phát triển một hệ thống điều khiển đốt tự động (Hệ thống điều khiển đốt tự động, gọi tắt là ACC) phù hợp với các lò ghi quy mô lớn.
Nâng cấp liên tục công nghệ ACC
Kangheng Environment tiếp tục nâng cấp công nghệ điều khiển đốt tự động hàng đầu thế giới (ACC) để đảm bảo quá trình đốt cháy ổn định và phát thải cực thấp. Hệ thống ACC thế hệ thứ ba và hệ thống nhận dạng hình ảnh đốt cháy được kiểm soát chung,
Giảm hơn nữa sự can thiệp của con người, thúc đẩy hoạt động ổn định và hiệu quả của lò đốt, và tăng tỷ lệ vận hành của hệ thống ACC.
Lợi ích và ứng dụng công nghệ
Công nghệ ACC thế hệ thứ ba xây dựng một hệ thống kỹ thuật tích hợp các công nghệ điều khiển tự động như kiểm soát nhiệt độ lò và xác định tình trạng ngọn lửa, giúp cải thiện hơn nữa sự biến động trong quá trình đốt chất thải quy mô lớn và cải thiện độ ổn định hoạt động của lò quy mô lớn.

Theo dõi thời gian thực tình trạng cháy trong lò đốt và điều chỉnh kịp thời;

Lưu lượng hơi chính của nồi hơi ổn định ở giá trị cài đặt;

Độ dày của lớp vật liệu rác ổn định;

Vị trí đốt thích hợp, giảm thiểu đốt nóng, đốt rác hoàn toàn;

Nhiệt độ ổn định bên trong lò và phát thải chất ô nhiễm thấp;