Cao đẳng Kangheng

Kangheng Environment tuân thủ khái niệm nhân tài "100 năm Kangheng, định hướng nhân tài". Trường Cao đẳng Kangheng được thành lập vào ngày 18 tháng 6 năm 2016. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tiến sĩ Long Jisheng là hiệu trưởng của trường. Trường Cao đẳng Kangheng là bộ phận cốt lõi của Kangheng Environmental để ươm mầm nhân tài, có các trại huấn luyện nhân tài cấp cao, cấp trung và cấp cơ sở. Với cơ sở vật chất giảng dạy tiên tiến, hệ thống giáo trình hoàn chỉnh và đội ngũ giảng viên hùng hậu, trường đã đào tạo ra một số lượng lớn nhân tài xuất sắc cho công ty.


Là trường đại học doanh nghiệp định hướng xã hội đầu tiên trong ngành công nghiệp chất thải rắn của Trung Quốc, Cao đẳng Kangheng cung cấp đào tạo kỹ thuật và quản lý cho khách hàng và đối tác, đồng thời cam kết trở thành "Học viện Quân sự Whampoa" để đào tạo nhân tài trong ngành chất thải rắn, nhằm thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của ngành chất thải rắn của Trung Quốc Đội ngũ nhân tài.


康恒中阶人才训练营
大学生训练营
康恒高级人才训练营
康恒基层人才训练营