Hệ thống xử lý lọc khí thải
Khí thải sinh ra từ quá trình đốt rác thải được thải ra sau khi loại bỏ bụi, khử axit, khử nitơ, khử dioxin và kim loại nặng. Quy trình lọc khí thải 5 bước-"Loại bỏ bụi túi phun than hoạt tính khô quy trình bán khô SNCR" hiện là quy trình lọc khí thải chủ đạo nhất của các nhà máy đốt rác thải sinh hoạt trong nước. Tất cả các dự án của Kangheng Environment sẽ bổ sung các quy trình xử lý khí thải như SCR hoặc GGH trên cơ sở "phương pháp năm bước" để đảm bảo khí thải sạch và không gây ô nhiễm.
"Phương pháp bảy bước" để lọc khí thải
Dự án Ningbo áp dụng quy trình kết hợp lọc khí thải "bảy bước" nghiêm ngặt nhất ở Trung Quốc vào thời điểm đó. Giá trị trung bình đo được của dioxin năm 2018 chỉ bằng 1/10 so với tiêu chuẩn năm 2010 của EU.

Ba lần khử axit

Phương pháp bán khô phương pháp khô phương pháp ướt

Loại bỏ bụi thứ cấp

Máy hút bụi dạng túi Tháp rửa ướt

Khử nitơ thứ cấp

SNCR SCR

Loại bỏ dioxin thứ cấp

SCR phun than hoạt tính
Công nghệ lọc khí thải liên tục được nâng cấp-theo đuổi khí thải sạch