Phương thức liên hệ

-Địa chỉ: Số 9 Đường Songqiu, Quận Qingpu, Thượng Hải

-Tổng đài: 021-8026-8666

-Fax: 021-8026-8333

-Mã bưu điện: 201703

Sub station ID:
* Tên:
* Họ:
Bộ:
* Kiểu khách hàng:
* Email:
* Điện:
Sắc:
nội dung:
Kiến thức
Công việc
hương trình huấn luyện